محمد ثلاث اعدام شد | محمد ثلاث دراویش گنابادی سحر امروز دوشنبه 28 خرداد اعدام شد

محمد ثلاث اعدام شد ، محمدرضا ثلاث بابا جانی (محمد ثلاث دراویش گنابادی ) سحرگاه امروز دوشنبه به دار آویخته شد.

محمد ثلاث اعدام شد | محمد ثلاث دراویش گنابادی امروز دوشنبه 28 خرداد اعدام شد

محمد ثلاث اعدام شد

محمدرضا ثلاث (محمد ثلاث دراویش گنابادی ) سحرگاه امروز در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

سحرگاه امروز دوشنبه 28 خرداد ماه 97 محمد ثلاث از دراویش گنابادی به دار آویخته شد.

اتهام محمد ثلاث چه بود ؟

محمد ثلاث به جرم زیر گرفتن ماموران پلیس با اتوبوس و کشتن سه نفر از آنها همزمان با درگیری‌ها میان دراویش و نیروهای انتظامی در خیابان پاسداران به اعدام محکوم شده بود.

محمدرضا ثلاث راننده اتوبوسی بود که در شب حادثه خیابان پاسداران در گلستان هفتم، سه تن از مأموران نیروی انتظامی را زیر گرفت و به شهادت رساند.

متهم این پرونده در سه جلسه محاکمه شد که آخرین جلسه ، 27 اسفند ماه  سال گذشته بود بود.

با توجه به اعتراض متهم به رای، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده بود.

شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان محمدرضا ثلاث را به قصاص محکوم کرده بود که گفته میشود این حکم سحرگاه امروز دوشنبه 28 خردادماه  97 اجرا شده است.

محمد ثلاث اعدام شد | محمد ثلاث دراویش گنابادی امروز دوشنبه 28 خرداد اعدام شد

همچنین در سبز پندار بخوانید:

بهمن ورمزیار اعدام شد | حکم اعدام «بهمن ورمزیار» اجرا شد + عکس