پخش کردن فیلم مستهجن روی تلویزیون مغازه منظریه رشت + توضیحات

پخش کردن فیلم مستهجن روی تلویزیون مغازه منظریه رشت ، در رشت چند جوان شیطنت کردن و با استفاده از موبایل ، روی تلویزیون یک مغازه فیلم پورن پخش کردن.

پخش کردن فیلم مستهجن روی تلویزیون مغازه منظریه رشت

پخش کردن فیلم مستهجن مغازه منظریه رشت

کلیپی چند ثانیه ای چند روزی است در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام در حال دست به دست شدن است که گویا چند جوان بر روی تلویزیون پشت شیشه یکه مغازه در منظریه رشت  فیلم پورن پخش کرده اند در این کلیپ تعدادی خانم هم در حال رد شدن از جلو مغازه هستن معلوم نیست این کلیپ با چه اهدافی درست شده است از بازنشر کردن این کلیپ خود داری نمایید.

پخش کردن فیلم مستهجن روی تلویزیون مغازه منظریه رشت + توضیحات (پورتال سبز پندار)

2/5 - (1 امتیاز)