سبزپندار

?>

گرین کارت چیه

لاتاری | لاتاری چیست | لاتری گرین کارت آمریکا | گرین کارت چیست

لاتاری | لاتاری چیست | لاتری گرین کارت آمریکا | گرین کارت چیست لاتری گرین کارت آمریکا لاتاری گرین کارت آمریکا یکی از برنامه های سالانه آمریکا برای دریافت سالانه مهاجر با شرایط نسبتا معمولی است. و این وظیفه بر گردن اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا است که به اختصار آن را USCIS نیز می گویند   گرین کارت آمریکا چیست | لاتاری چیست گرین کارت را می توان همان ویزای اقامت دائم در آمریکا دانست، این فرد می تواند به راحتی و مانند شهروندان آمریکایی در…

  • 15 اردیبهشت 1397
  • 0 دیدگاه