سبزپندار

پسر مدیرعامل همشهری

ماجرای ماشین مزدا 121 میلیون تومانی پسر مرتضی حاجی چیست؟ + جزئیات + سند

ماجرای ماشین مزدا 121 میلیون تومانی پسر مرتضی حاجی چیست؟ + جزئیات + سند ماجرای ماشین پسر مرتضی حاجی ، عضو شورای شهر تهران گفت: چنانچه خریداری خودروی 121 میلیونی از سوی مدیر عامل موسسه همشهری محرز شود، ما برخورد خواهیم کرد. ماجرای ماشین پسر مرتضی حاجی عضو شورای شهر تهران گفت: چنانچه خریداری خودروی 121 میلیونی از سوی مدیر عامل موسسه همشهری محرز شود، ما برخورد خواهیم کرد.  اخیراً محمدعلی نجفی‌ شهردار تهران طی‌ گزارشی‌ دغدغه‌مندانه‌ اعلام کرد شهرداری تهران‌ 52 هزار و 100 میلیارد…

  • 15 بهمن 1396
  • 0 دیدگاه