سبزپندار

محمد ثلاثت امروز دوشنبه 28 خرداد ماه اعدام شد

محمد ثلاث اعدام شد | محمد ثلاث دراویش گنابادی سحر امروز دوشنبه 28 خرداد اعدام شد

محمد ثلاث اعدام شد | محمد ثلاث دراویش گنابادی سحر امروز دوشنبه 28 خرداد اعدام شد محمد ثلاث اعدام شد ، محمدرضا ثلاث بابا جانی (محمد ثلاث دراویش گنابادی ) سحرگاه امروز دوشنبه به دار آویخته شد. محمد ثلاث اعدام شد محمدرضا ثلاث (محمد ثلاث دراویش گنابادی ) سحرگاه امروز در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. سحرگاه امروز دوشنبه 28 خرداد ماه 97 محمد ثلاث از دراویش گنابادی به دار آویخته شد. اتهام محمد ثلاث چه بود ؟ محمد ثلاث به جرم زیر گرفتن ماموران…

  • 19 فروردین 1397
  • 0 دیدگاه