سبزپندار

فال مردادماهی

عکس پروفایل مرداد ماهی | عکس تولد مرداد | متولدین مرداد زن

عکس پروفایل مرداد ماهی | عکس تولد مرداد | متولدین مرداد زن امروز برای مردادی های عزیز تعدادی عکس پروفایل مرداد ماهی و همچنین متن مردادماهی آماده کرده ایم. عکس پروفایل مرداد ماهی قبل از زل زدن به چشمای یه مرداد ماهی … فاتحه دلتو بخون … عکس تولد مرداد مردادی که بـــــــاشی :بی آنکه بخواهی تمام حرکاتت خاص میشه …. نگاهت … عاشقی و دوست داشتنت …. سکوت و کلامت …. احساس و مهربانیت …. صبوری و تحملت …. حتی غرور و لجبازی هایت هم جذابیتی…

  • 9 تیر 1397
  • 0 دیدگاه