سبزپندار

?>

دعوای وحید خزایی و هزینه

فیلم دعوای آقای هزینه ( داوود غفاری ) و وحید خزایی | چاقو کشی هزینه و مصدوم کردن وحید خزائی

فیلم دعوای آقای هزینه ( داوود غفاری ) و وحید خزایی | چاقو کشی هزینه و مصدوم کردن وحید خزائی ماجرا و علت دعوای داوود هزینه و وحید خزایی اخیرا داوود غفاری معروف به داوود هزینه و وحید خزائی یا خزایی که هر دو را اصطلاحا شاخ های فضای مجازی می نامند. بعد از کل کل ها و بگو مگو های مجازی ای که داشته اند با هم درگیر شدند. این دو شخصیت که در ترکیه زندگی میکنند و به دلایلی از ایران فرار کرده اند…

  • 12 بهمن 1396
  • 1 دیدگاه