س.ح خواننده پاپی که به دلیل تجاوز و آزار جنسی بازداشت شده کیست + عکس

س.ح خواننده پاپی که به دلیل تجاوز و آزار جنسی بازداشت شده کیست

یکی از خواننده‌های پاپ ایران به اتهام آزار و اذیت چند زن دستگیر شد.

س.ح خواننده پاپی که به دلیل تجاوز و آزار جنسی بازداشت شده کیست

س.ح خواننده پاپی که به دلیل تجاوز و آزار جنسی بازداشت شده کیست

یکی از خواننده‌های پاپ ایران به اتهام آزار و اذیت چند زن دستگیر شد.

این خواننده پاپ به نام” س. ح” با اتهام آزار و اذیت چند زن جوان دستگیر شده است

و تحقیقات از متهم برای مشخص شدن جزئیات بیشتر از این پرونده سیاه آغاز شده است.

متهم در بازداشت پلیس قرار دارد و اخبار تکمیلی پس از بازجویی های پلیسی اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است که منابع خبری موثق اطمینان داده‌اند خواننده مزبور سینا حجازی نبوده است.

برخی کاربران با توجه به اینکه اولی اسم و فامیلی سینا حجازی با شخص دستگیر شده شباهت دارد

خیال میکردن که وی شخص دستگیر شده است که این فرضیه تکذیب شده است.

همچنین در سبز پندار بخوانید:

حمید مظلومین | بیوگرافی سلطان سکه و پسرش محمدرضا مظلومین

عکس خانه محمود خاوری متهم اختلاس سه هزار میلیاردی در کانادا