عکس نوشته روز ایرانگردی | تاریخ دقیق روز ایرانگردی

30 اردیبهشت روز ایرانگردی و ایرانشناسی در تقویم رسمی ما ایرانیان شناخته شده است. ایران‌شناسی مطالعه فرهنگ و تاریخ ایران‌زمین را گویند. البته نمی‌توان دقیقاً تعریفی از ایران‌شناسی ارائه کرد که جامع و مانع باشد اما می‌توان به تعاریفی دست یافت که بتوان حوزه مطالعات ایران‌شناسی را با آن تشریح کرد.

روز ایرانگردی و ایرانشناسی

ایران، نام سرزمینی کهن است که در خاورمیانه آرام گرفته و با زیبایی هاش دل هر کسی را می رباید. نامش را که می شنویم

حس غرور و افتخار، قلبمان را به لرزه در می آورد و به تک تک سلول های بدنمان نفوذ می کند.

اینکه زاده ی کدام شهر و دیارش باشی فرقی نمی کند

و مهم نیست که در شناسنامه ات نام کدام گوشه ی این مرز و بوم می نشیند. متولد هر جایی از این خاک کهن که باشی

باز هم به پرچم سه رنگش و همه ی جهات جغرافیایی اش افتخار می کنی و مردمانش را عضوی از خانواده ای به نام وطن می دانی.

نام ایران که می آید تصویری از زیبایی های سرزمین مادری در ذهنمان می نشیند

و کم کم زبانمان را به ستایش باز می کند.

شاید به همین دلیل است که تقویم هم طاقت نیاورده و دلش خواسته تا با نام ایران مزین شود.

امروز سی ام اردیبهشت ماه است؛

روزی که نام فرزندی از زمین به نام ایران را بر آن نهاده اند و آن را به عنوان روز ایرانشناسی

و ایرانگردی پاس می دارند.

امروز روزی است که زیبایی های سرزمینمان را به یادمان می آورد؛ از کوه های

برافراشته در دل طبیعتش گرفته

تا گواهی های تاریخ باستانی در میان گرد و غبار فراموشی…

وقت آن است که از ایران، این معجون طبیعت و تاریخ و فرهنگ، برایتان سخن بگوییم

اما زیبایی های این کشور در سخن نمی گنجد و

زبان از توصیفش قاصر است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم شما را به دیدن گوشه ی کوچکی

از این زیبایی ها مهمان کنیم و در کنار هم از تک تکشان لذت ببریم….

 

 

جملات زیبا در مورد ایران

مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم ؛

ولی مهمتر از آن این است که :

“کاری کنیم” کشورمان به وجودمان افتخار کند …

****
سخنان بزرگان در مورد عشق به وطن

علاقه ای در دنیا شدید تر از عشق به وطن نیست.

زندگی انسان های فعال ، خاک وطن را بارور می سازد.

خانه ات را حاضری از دست بدهی ، ولی  وطن را هرگز .

****
جملات زیبا در مورد وطن

وطن با حضور نوابغ زندگی می کند و با خون شهدا زنده می ماند.

درباره روز ایرانگردی

نام ایران که می آید تصویری از زیبایی های سرزمین مادری در ذهنمان می نشیند

و کم کم زبانمان را به ستایش باز می کند.

شاید به همین دلیل است که تقویم هم طاقت نیاورده و دلش خواسته تا با نام ایران مزین شود.

امروز سی ام اردیبهشت ماه است؛

روزی که نام فرزندی از زمین به نام ایران را بر آن نهاده اند و آن را به عنوان روز ایرانشناسی و ایرانگردی پاس می دارند.

امروز روزی است که زیبایی های سرزمینمان را به یادمان می آورد؛ از کوه های برافراشته در دل طبیعتش گرفته

تا گواهی های تاریخ باستانی در میان گرد و غبار فراموشی…

وقت آن است که از ایران، این معجون طبیعت و تاریخ و فرهنگ، برایتان سخن بگوییم

اما زیبایی های این کشور در سخن نمی گنجد و

زبان از توصیفش قاصر است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم شما را به دیدن گوشه ی کوچکی

از این زیبایی ها مهمان کنیم و در کنار هم از تک تکشان لذت ببریم….