نیلوفر اکرمی کیست | بیوگرافی نیلوفر اکرمی قربانی اسید پاشی | پزشک زنان و زایمان افغانستانی

نیلوفر اکرمی کیست

نیلوفر اکرمی کیست

نیلوفر اکرمی کیست ؟

نیلوفر اکرمی پزشک سرشناس زنان زایمان افغانستان : نیلوفر اکرمی پزشک سرشناس زنان و زایمان افغانستان  قربانی اسیدپاشی شد

نیلوفر اکرمی پس از اینکه روابط خود را با مردی که پیش از آن با او نامزد بوده است

قطع کرده بود روزی در خانه اش قربانی اسیدپاشی می شود.

و حال با شرایطی که قبلا برای او به وجود آمده است همه به

نازد سابقش مظنون شده اند و او را متهم کرده اند.

نیلوفر اکرمی قربانی اسیدپاشی

نیلوفر اکرمی کیست : یکی از مقامات پلیس کابل در این رابطه گفته است که نیلوفر اکرمی قربانی اسیدپاشی

در حال حاضر در بیمارستان بستری شده است. و تحت درمان قرار گرفته است.

و پلیس کابل در حال حاضر در تعقیب متهم اسیدپاشی نیلوفر اکرمی است.

تا بتوانند پس از دستگیری او را بازداشت کنند.

این در حالی است که مدتی پیش یک مرد بر روی زن

خویش تیزاب کشیده بوده است.

همچنین در سبزپندار بخوانید :

معصومه جلیل پور | بیوگرافی معصومه جلیل پور قربانی اسید پاشی تبریز + عکس