خلاصه کتاب اخلاق و تربیت اسلامی | منبع آزمون عمومی اعزام به خارج فرهنگیان

هر ساله آزمونی برای انتخاب معلمین برتر و سفیران دانایی برگزار می شود تا برگزیدگان این آزمون برای دو سال تدریس

در مدارس ایرانی خارج از کشور به این کشور ها اعزام شوند.

و خب شوق خدمت در خارج از کشور و تجربه ی زندگی در کشور های خارجی ، این انگیزه را در معلمان

و فرهنگیان بسیاری به وجود آورده است تا در این آزمون ها شرکت و به رقابت بپردازند.

پورتال سبزپندار با جمع آوری منابع و نمونه سوالاتی سعی کرده است فرهنگیان عزیز

را در این راه یاری کرده و زمینه مطالعاتی لازم را برای این عزیزان فراهم آورد.

در ادامه خلاصه کتاب اخلاق و تربیت اسلامی که یکی از منابع عمومی آزمون اعزام به خارج می باشد را برای شما عزیزان فراهم آورده ایم.

همچنین برای بررسی و مطالعه سایر منابع و کتب که بصورت الکترونیکی جمع آوری گردیده است

و همچنین نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج سال های گذشته ، می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود منابع و نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان (کلیه رشته ها )

دانلود منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان برای رشته مشاوره تحصیلی و تربیتی

دانلود منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان برای رشته مدیریت و معاونت مدارس

دانلود منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان برای رشته آموزگاری ابتدایی

همچنین میتوانید برای مطالعه کامل شیوه نامه اعزام به خارج فرهنگیان از مطلب زیر استفاده کنید

شیوه نامه ثبت نام اعزام به خارج فرهنگیان

خلاصه کتاب اخلاق و تربیت اسلامی دوره ی کارشناسی برای آزمون اعزام به خارج فرهنگیان

مقدمـه

این کتاب بر اساس روش قرآن به گونه ای تألیف شده است که بتواند به عنوان متن آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

در فصل اول (کلیات) به بیان تعاریف و مفاهیم و موضوع تربیت و اخلاق و نقش آن در سعادت انسان پرداخته شده

و مباحث تربیت اخلاقی مانند انسانشناسی و حقیقت تربیت، بانی، اهداف، اصول، ابعاد، شیوه ها

و مراحل و محیط تربیت، در هفت فصل بعدی به انجام رسیده است.

فصل اول : کلیـــات

تعلیم: یعنی آموختن به معنی انتقال معلومات از معلم به متعلم و ایجاد خلاقیت و ابتکار در فکر و نیروی اندیشه انسان.

تربیت: عبارتست از رشد دادن یا فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادها و به فعلیت رساندن قوای نهفته یک موجود

همان گونه که فلاسفه گفته اند انسان دارای چهار نوع رابطه است: رابطه با خدا، رابطه با خود

رابطه با مردم و رابطه با جهان پیرامون خود و در هر یک از این روابــط می توان برای اخلاق و تربیت جایگاهی تصور کرد.

نقش تربیت و اخلاق در ساختار شخصیت انسان

تربیت و اخلاق در ساختار شخصیت انسان نقشی تعیین کننده دارد و بدون آن آدمی به خیر و کمال نمی رسد

و به سعادت دنیوی و اخروی دسترسی پیدا نمی کند. احیای شخصیت انسان و رستگاری او

به فضایل اخلاقی است و سقوط و تباهی شخصیت او به رذایل اخلاقی است.

فصل دوم : ضرورت انسان شناسی و حقیقت تربیت

در بحث انسانشناسی به اجمال می توان گفت انسان مرکب است از جسم و روح و به تعبیر فلسفی «نفس ناطقه».

جسم مشمول قوانینی و حالات ویژه مادی و دائماً در حال تغییر و تبدیل است و به گفته ی زیست شناسان

هر چند سال یک بار سلولهایش کاملاً عوض می شود؛ امـا روح و جوهری غیر مادی است

و با قوانین خاص خود، بطور خلاصه: انسان با بدن خاکی روح خدایی را حمل می کند؛ همان گونه که قرآن در آفرینش انسان می فرماید:

«ثمّ سوّاه و نفخ فیه من زوجه»

به بیان حضرت علی (ع) انسان جرم کوچکی است که جهان بزرگ را در درون دارد.

فصل سوم : مبانی تربیت اسلامی

مبانی تربیت اسلامی را می توان در عناوین ذیل خلاصه کرد:

1ـ مبانی اعتقادی: یعنی درک اینکه جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده است.

در این بینش جهان بی هدف و سرسری نیست. انسان عبث و بیهوده آفریده نشده است.

2ـ فطرت: خداپرستی فطری است و پیامبران آمده اند تا خدای واحد را

با صفات جلال و جمال او آنگونه که هست یادآوری و معرفی کنند

و انسان خداجوی را از اشتباه در مصداق و تطبیق برهانند. عشق به حیات ابدی فطری است

زیبادوستی فطری استف نوع دوستی و عدالت خواهی فطری است البته فطرت را نشیب و فراز است

و بر اثر غفلت و غبار معصیت رو به خمول می نهد توجه به فطرت ضرورتی

اجتناب ناپذیر است که در نوع تربیت و شیول اخلاق نقش تعیین کننده دارد.

3ـ کرامت: از نظر اسلام، انسان از یک سو دارای کرامت ذاتی و طبیعی است که نوع انسان را شامل می شود

و از این جهت بر بسیاری از موجودات جهان برتری دارد. و از سوی دیگر دارای کرامت اکتسابی

است که از طریق تقوا و پرهیزگاری برای او قابل دسترسی است.

فصل چهارم : هدف از تربیت

هدف از تربیت در اسلام «ساختن و خالص کردن انسان برای خدا است که رمز سعادت و فوز و فلاح و جاودانگی او در این نکته نهفته است.»

تربیت اسلامی، روح آرمانخواهی متعالی را در انسان به وجود می آورد؛ شخصیت اخلاقی او را پرورش می دهد

و با عبادت و تصفیه نفس روح انسان را به مرحله ای از عرفان و شهود می رساند که شایستگی دریافت وجدان حضوری

از حقایق جهان هستی را پیدا می کند و جز خدا نبیند و جز به رضای او نیندیشد و خویشتن

و همه عالم را برای خدا بخواهد و دل را از آنچه رنگ تعلق می پذیرد  رها سازد.

فصل پنجم : اصول تربیتی اسلام

مهمترین اصول تربیتی در مکتب اسلام نیست و انگیزل الهی است نیت به معنای قصد و واسطه میان علم و عمل است.

هر عملی که مبتنی بر اراده است بدون نیت تحقق نمی یابد و طبیعی است

که نیات آدمی در اعتقاد او ریشه دارد که ممکن است الهی باشد یا غیر الهی.

نیت جنبه ملکوتی اعمال است و عمل بدون نیت همانند جسم بدون روح و ماده بدون صورت است.

بالاترین درجه نیت آن است که سپاس و ستایش منعم و محبت به معبود انگیزه عمل باشد

و اگر آدمی به این مرحله از عرفان برسد هیچ چیز برای او به اندازه تقرب به خداوند جاذب نخواهد بود.

حضرت علی (ع) می فرماید:

آن کس که نیت را خالص کند از همه پستیها دامن برچیند.

همچنین برای بررسی و مطالعه سایر منابع و کتب که بصورت الکترونیکی جمع آوری گردیده است

و همچنین نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج سال های گذشته ، می توانید از لینک زیر استفاده کنید.