بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند | علت بسته شدن پیج حاجی لند چیست ؟

بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند

بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند

بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند

پیج اینستاگرام محمد محمدی بنا به دستور قضایی بسته شده است

در بیو پیج اینستاگرام متنی با این عنوان نوشته شده است نوشته شده که:

«این صفحه برابر مواد قانونی 639 و 742 قانون مجازات اسلامی و حسب دستور مقام محترم قضایی مسدود گردید.»

هر دو پیج اینستاگرام حاجی لند یکی با 582 هزار دنبال کننده و یکی دیگر با 45 هزار دنبال کننده بسته شده است

علت بسته شدن پیج حاجی لند چیست ؟

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید که مواد قانونی 639 و 742 مجازات اسلامی چیست .

ماده 639 ـ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف‌»

علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.

تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده 742 ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر

توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند

به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال

تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي‌شود.

محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد.

تبصره2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1.000.000) ريال

تا پنج ميليون (5.000.000) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته

مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر

دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي‌شود

كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.

بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند

بسته شدن پیج اینستاگرام حاجی لند

همچنین در سبز پندار بخوانید:

حاجی لند کیست + بیوگرافی و تصاویر اینستاگرام Haji_land

مائده هژبری | بیوگرافی مائده هژبری رقاص اینستاگرام + ماجرای دستگیری مائده هژبری