فیلم نجات تنها بازمانده سانحه سقوط هواپیما ارتش در کرج

امروز خبری در رسانه ها منتشر شد که سانحه هوایی ای را روایت میکرد.

در این سانحه هوایی ، هواپیما بوئینگ 707 باری ارتش جمهوری اسلامی که

وظیفه وارد کردن گوشت های گوسفندی را از بیشکک قزاقستان به ایران داشته است

به دلیل اشتباه در انتخاب باند فرودگاه و ناتوانی خلبان در کنترل این هواپیما سقوط کرده است.

این سانحه هوایی 15 خدمه داشته که از بین این خدمه ها فقط خلبان نجات یافته است.

به گفته مسئولان خلبان علاوه بر اشتباه در انتخاب فرودگاه برای فرود، نتوانست هواپیما را

کنترل کرده و به انتهای باند رسیده و با خانه های مسکونی برخورد نموده است.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی تایید نموده است که هواپیمای باری سقوط کرده

در نزدیکی کرج، متعلق به نیروی هوایی ارتش می باشد.

کسی که با از جان گذشتگی باعث شد که تنها فرد بازمانده از سانحه سقوط

هواپیما ارتش نجات پیدا کند، مهرداد راضی نام دارد.این جوان 28 ساله در این مورد

می گوید:من در یک پروژه ساختمانی در بخش شمالی شهرک زیبادشت کار می‌کنم.

صبح تازه مشغول کار شده بودم که صدای هواپیما را شنیدم.با شنیدن این صدا به سرعت

سوار ماشین شدم و رد دود را گرفتم و خودم را به محل حادثه رساندم.

بدلیل برخورد هواپیما با ویلا، بخشی از دماغه پاره شده بود. از سوراخ آن به داخل نگاه کردم.

دیدم دستی تکان خورد. رفتم داخل و 2، 3نفر را دیدم. یکی از آنها زنده بود. بقیه را نمی‌دانم.

تکان نمی‌خوردند. هر طوری بود کمک کردم و آن مرد را از داخل هواپیما بیرون کشیدم.

در بین راه او فریاد می‌زد که 15نفر دیگر داخل هواپیما هستند. دوباره به سمت هواپیما دویدم.

می‌خواستم آن دو نفری را که دیده بودم بیرون بکشم. به هواپیما که نزدیک شدم،

آتش گر گرفت و بعد انفجار رخ داد. دیگر نتوانستم جلوتر بروم.