تجمع در دانشگاه تهران و شعار دانشجویان در حمایت از حجاب

اخیرا تجمع در دانشگاه تهران ایجاد شده و برخی از این افراد نسبت به حجاب و عفاف اعتراض داشته اند.

اما پس از انتشار خبر این تجمع ، دانشجویان و بسیجیان این دانشگاه با شعار الله اکبر نسبت به این تجمع اعتراض کرده

و همچنین با شعار : بی قانون حیا کن ، دانشگاه رو رها کن . به راهپیمایی پرداختند.

به نقل از خبرگزاری دانشجو ، این تجمع کنندگان عده ای چپ بوده اند که علیه احکام و قوانین کشور به شعار دادن پرداخته بودند.

گویا علت اصلی این تجمع ، اعتراض به طرح حجاب و عفاف در دانشگاه بوده است.

گفته می شود تجمع کنندگان به سالن آمفی تئاتر دانشگاه هدایت شده اند

تا معاونت فرهنگی دانشگاه در این مورد توضیحاتی ارائه کند.

همچنین گفته می شود برخی دانشجویان نیز در این میان با یکدیگر درگیر شده اند.

در ادامه به مشاهده فیلم راهپیمایی اعتراض آمیز نسبت به این تجمع می پردازیم.

این تجمعات پس از چند روز متوقف شد.

دانشگاه تهران یکی از دانشگاه های برتر کشورمان ایران است که دانشجویان

مطرحی را تحویل جامعه ایرانی و جهانی داده است.

می توان گفت دانشگاه تهران یکی از نخبه پرور ترین دانشگاه های کشورمان ایران است که در پایتخت کشورمان واقع شده است.