مصاحبه با دختری که توسط پسر سیرجانی کتک خورده بود

مصاحبه با دختری که توسط پسر سیرجانی کتک خورده بود

در روزهای گذشته کلیپی از کتک خوردن دختری 15 ساله

توسط پسری 21 ساله اهل سیرجان در فضای مجازی منتشر و

واکنش های بسیاری را به دنبال داشت.ظاهرا این دختر 15 ساله از شهر خود یعنی

تهران به شهر سیرجان استان کرمان سفر کرده تا با پسری که با او بوده وقت بگذراند.

ولی وقتی این دختر به محل قرار میرسد به دلیل توهین های که مدتی قبل انجام داده بود

مورد ضرب و شتم شدید قرار میگیرد و فیلم این کتک کاری در فضای مجازی به سرعت انتشار یافته

و باعث جریحه دار شدن احساسات مردم می شود.در یکی از جدید ترین کلیپ های که رابطه با این موضوع

انتشار یافته است، گفتگویی می باشد که با دختر که در فیلم بوده، انجام شده است.البته صحت و سقم این کلیپ

مورد تایید سبزپندار نمی باشد.