واکنش رشیدپور به ماجرای سیرجان | رشیدپور: خوبی ها و بدی های فضای مجازی را با هم ببینیم

واکنش رشیدپور به ماجرای سیرجان | رشیدپور: خوبی ها و بدی های فضای مجازی را با هم ببینیم

چند روزی از انتشار کلیپ کتک دختر تهرانی توسط پسر سیرجانی

میگذرد و این فیلم و عمل واکنش های بسیاری را در فضای مجازی و حقیقی به

دنبال داشته است.بعد از انتشار گسنرده کلیپ کتک زدن دختری در یک باغ، مامورین پلیس

وارد عمل شده و پسران جوان را دستگیر می نمایند.کلیپی که از اعتراف این دختر نوجوان پخش شد

عنوان می داشت فضای مجازی، فضایی بسیار بد است و بدی های بسیاری دارد!! آقای رشیدپور به این

ماجرا واکنش نشان داده و عنوان کرد اینکه ما فقط بدهای فضای مجازی و بخصوص اینستاگرام را ببینیم اشتباه

است و باید علاوه بر بدی ها ، خوبی های این فضا را نیز دید و برای بدی ها فکری کرد نه اینکه صورت مسئله پاک

گردد و شبکه های اجتماعی فیلتر شود.رشیدپور اضافه کرد اینکه انتشار این کلیپ باعث شد پلیس آگاهی به سرعت

واکنش نشان داده و متخلفین این کلیپ را دستگیر کند، خود یکی از خوبی های فضای مجازی است.

همچنین در سبزپندار بخوانید:

آهنگ سعید عزت اللهی | کلیپ آهنگ سعید عزت اللهی به نام بالاتر