شیرین ن اخلالگر اقتصادی کیست ؟ | اختلاسگر 800 میلیاردی متواری دستگیر شد

شیرین ن اخلالگر اقتصادی کیست ؟ | اختلاسگر 800 میلیاردی متواری دستگیر شد

شیرین ن کیست ؟

در ابتدا قصد داشتم این مطلب را اینگونه شروع کنم که حتما اختلاس گر اقتصادی که

با هشتصد 800 میلیارد تومان از کشور فرار کرد را به خاطر دارید.

اما خوب که فکر کردم دیدم که خودم هم آن را به خاطر ندارم. دیگر این روز ها آن قدر خبر های اختلاس

را با ارقام دهان پر کن و نام های متفاوت شنیده ایم

که دیگر برخی ها را خواه یا ناخواه از خاطر می بریم؛ بگذریم.

حتما خبر اختلاس 800 میلیارد تومانی را به خاطر دارید. 🙂

حدودا یک سال گذشته خبری در فضا مجازی منتشر شد که

خبر از اختلاس دیگری با رقم قابل توجه را نشان می داد.

شخص اختلاس گر از کشور متواری شده است و با پاسپورت های مختلف و نام های گوناگون

در خارج از کشور در حال زندگی بوده است.

او توانسته بود که با این ترفند یعنی تعویض پاسپورتش و سفر های

گوناگون نزدیک به یکسال از چنگ قانون فراری باشد.

شیرین ن اختلاس گر هشتصد میلیاردی کیست ؟

برای خود من که هر بار خبر اختلاس ها را میخوانم این سوال پیش می آید که این شخص چگونه توانسته است.

رقمی با این عظمت را به راحتی آب خوردن از جیب بیت المال به جیب خودش انتقال دهد.

گویا شیرین ن این کار را با اختلاس از یکی از بانک های کشور و در قالب ارزهای رایج انجام داده است.

و پس از آن ایران را به مقصد بیت الحال از مبدا بیت المال ترک کرده است.

نام کامل شیرین ن چیست ؟

نام کامل شیرین ن چیست ؟

شیرین ن طی عملیاتی اطلاعاتی بسیار پیچیده ردیابی شده است  و سپس دستگیر شده است

از لحظه ای که حجت الاسلام علوی اعلام کرده است تا کنون نام کامل این شخص رسانه ای نشده است.

اما با رسانه ای شدن این نام شما می توانید بار دیگر به سبزپندار

مراجعه کنید و اخبار تکمیلی را از طریق همین سایت دنبال کنید.