مژده لواسانی و رئیس دانشگاه علوم تحقیقات | گفتگوی تند لواسانی و رئیس دانشگاه علوم تحقیقات

مژده لواسانی و رئیس دانشگاه علوم تحقیقات | گفتگوی تند لواسانی و رئیس دانشگاه علوم تحقیقات

مژده لواسانی و رئیس دانشگاه علوم تحقیقات | گفتگوی تند لواسانی و رئیس دانشگاه علوم تحقیقات

در چند روز اخیر جامعه دانشگاهی ایران شاهد بدترین اتفاق در چند سال اخیر بود.

متاسفانه در حادثه ای که برای اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات ازاد تهران رخ داد

حدود 10 تن از دانش جویان این مرکز آموزشی فوت کردند.میتوان این حادثه را یکی از

بدترین حوادث برای مراکز آموزشی در چند سال اخیر به شمار آورد.

تعداد کشته ها و مجروحین حادثه اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات تهران

در ساعات اولیه این حادثه بر مبنای خبری که از صدا و سیما منتشر شد تعداد کشته ها 7 نفر

و مجروحین 23 نفر بودند. اما این آمار ساعاتی بعد اصلاح شد و تعداد مجروحین به 27 نفر و کشته ها

به 10 نفر رسیده است.

این در حالی است که برخی از شاهدان حادثه و دانشجویان این دانشگاه در فضای مجازی خبر تاسف بر انگیز

کشته شدن حدود 14 نفر دانشجو را در این حادثه داده اند.

علت حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات تهران

در ابتدا علت این حادثه را سکته کردن راننده اتوبوس دانسته و این خبر در رسانه ها منتشر شد.

اما ساعاتی پیش طبق اظهارات دانشجویان این دانشگاه

سکته راننده اتوبوس علت اصلی واژگونی و چپ کردن اتوبوس نبوده است. و این

اتوبوس دیروز نیز نقص فنی داشته است و راننده آن را به دانشجویان اعلام کرده است اما گویا بعد از

این راننده مجبور به رساندن دانشجو ها با اتوبوسی که ترمزش بریده است می شود.

و این حادثه پیش می آید.

اما گویا خبر سکته کردن راننده به دلیل کتمان نقص فنی اتوبوس بوده است.