مدیر عامل گاج | مصاحبه جنجالی با مدیرعامل گاج در مورد مشق شب و مافیای کنکور

مصاحبه جنجالی جوکار، مدیرعامل گاج

مدیر عامل گاج | مصاحبه جنجالی با مدیرعامل گاج در مورد مشق شب و مافیای کنکور

مدیر عامل گاج | مصاحبه جنجالی با مدیرعامل گاج در مورد مشق شب و مافیای کنکور

در ماه های اخیر حواشی بسیاری در حول موسسه های کمک آموزشی ایجاد شده است.

یکی از موسسات بزرگی که سالیانه تبلیغات گسترده ای را برای فروش محصولات خود انجام می دهد

موسسه گاج می باشد.جوکار، مدیرعامل گاج در جدیدترین مصاحبه خود عنوان نموده است که اگر

رئیس جمهور باشم کنکور را حذف میکنم.اینکه این موسسات چقدر از بودن کنکور نفغ می برد، بدون شک اگر قرار به

حساب کردن باشد به یک عدد نجومی دست خواهیم یافت.موسساتی که در بیشتر مواقع هیچ نفعی برای کسانی که

میخواهند در یک رشته بسیار عالی قبول شوند، نخواهد داشت.

در بعضی از خبرگزاری ها عنوان شده بود که ناشران کمک آموزشی با مافیای کاغذ ارتباط دارند که ایشان در این مورد افزود:

«من ارتباط ناشران آموزشی با مافیای کاغذ را نمی‌فهمم. ما خریدار کاغذ هستیم، فروشنده و وارد کننده که نیستیم.

کاغذی که وجود دارد به همه ناشران می‌رسد. ناشران آموزشی در واردات کاغذ نقشی ندارند.

ما فقط آقای متولی مدیر نشر الگو را داریم که یک سهمیه‌ای گرفتند و فکر نمی‌کنم که چیزی وارد کرده باشند. اما باید از خودشان جویا شد».