فیلم فرو ریختن اسکلت ساختمان بر اثر باد و طوفان در مشهد

فیلم فرو ریختن اسکلت ساختمان بر اثر طوفان و باد در مشهد : روز گذشته طوفانی مشهد را در نوردید ، این طوفان نسبتا شدید باعث خرابی هایی نیز شد

اما مهمترین خرابی که بسیار تعجب بر انگیز نیز هست ، فرو ریختن اسکلت ساختمانی در بلوار امامت مشهد است.

این ساخمان همانطور که در فیلم مشخص است در حین طوفان تکان های بسیاری را متحمل شد و پس از آن اندک اندک شروع به فرو ریختن کرد.

براستی آیا این اسکلت قرار بود از ساختمان در مقابل زلزله محافظت کند و چنین توانی را داشت ؟

مشکل این ساختمان به چه موردی مربوط می شود ؟ مهندس ناظر ؟ جوشکاری یا …. ؟

فیلم لحظه فرو ریختن اسکلت ساختمان در بلوار امامت مشهد

همچنین در سبزپندار بخوانید :

هک مانیتور های فرودگاه مشهد | ماجرای هک تلویزیون های فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

فیلم مستهجن بدل مسی در دبیرستان مشهد | دستگیری بدل مسی به جرم ساخت فیلم غیر اخلاقی

هک برنامه 90 نود توسط برنامه نویس و هکر مشهدی