فیلم توهین و فحاشی محمدباسط درازهی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی به کارمند وظیفه شناس

اخیرا فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که در آن محمدباسط درازهی نماینده سراوان

در مجلس شورای اسلامی پس از درخواستی غیرقانونی از یک کارمند و عدم انجام درخواست او

توسط کارمند وظیفه شناس ، شروع به فحاشی و توهین های خارج از ادب نسبت به کارمند ها می کند.

این واکنش ها دقیقا پس از اینکه به صورت دستوری حرف زده و پس از آن کارمند به او می گوید که ما از شما دستور نمیگیریم اتفاق می افتد.

شایان ذکر است، پس از فحاشی های این نماینده مجلس ، وی توسط یکی از ارباب رجوع آن اداره

که از حرف های او به شدت ناراحت می شوند و با عصبانیت و هل دادن ، به خارج از سالن هدایت می شود.

این فیلم واکنش های بسیاری را در شبکه های مجازی در بر داشته است.

فیلم فحاشی نماینده سراوان در مجلس | توهین محمد باسط درازهی نماینده سراوان به کارمند