عدم پرداخت خسارت در بیمه نامه شخص ثالث برای خودرو های نامتعارف

عدم پرداخت خسارت در بیمه نامه شخص ثالث برای خودرو های نامتعارف

عدم پرداخت خسارت در بیمه نامه شخص ثالث : شاید تیتر این مطلب برای شما هم عجیب باشد و ناعادلانه ولی واقعیت ….

طبق قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث در سال 1396 و 1397 خودرو های

با قیمت بالاتر از 140 میلیون خودرو های نامتعارف خوانده می شوند.

و بیمه برای این خسارت مبلغی پرداخت نمیکند و مالکان خودشان شخصا مسئول جبران خسارت و پرداخت مابتفاوت می باشند.

بنابراین پیشنهاد میکنیم مالکان این خودرو ها برای جلوگیری از چنین ضررهایی حتما اتومبیل خود را بیمه بدنه کنند.

همچنین در سبزپندار بخوانید :

ماجرای ساخت 30 هزار خانه در سوریه توسط ایران | ایران سوریه را آباد میکند

وزیر ارتباطات در حال چک کردن تلگرام در شورای اداری شهرستان جم