روز جهانی فقر | عکس روز مبارزه با فقر | اسمس روز جهانی فقر

سازمان ملل متحد روز هفده اکتبر را برای به رسمیت شناختن مبارزات فقیرنشینان و رساندن صدای خود به دولت ها و شهروندان عادی روز جهانی فقر نامید

عکس روز جهانی ریشه کنی فقر

عکس روز جهانی ریشه کنی فقر

روز جهانی ریشه‌کنی فقر : این روز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ با گردهم آمدن حدود

صد هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس، گرامی داشته شد و در سال ۱۹۹۲ با

ثبت در سازمان ملل متحد، در سراسر جهان رسمیت یافت.

مبارزه با فقر

مبارزه با فقر

در جامعه ای که انگیزه همه در آن، سودجویی و زراندوزی است و خوی استکباری زیاده خواهی، ضعیفان را به استضعاف کشانده

کاریکاتور روز جهانی فقر

کاریکاتور روز جهانی فقر

فقر و فقیران جایی در قلب های سیاهی گرفته مردمانش ندارند. چنین جامعه ای دیر یا زود به فرجام فنا منتهی می شود.

عکس روز ریشه کنی فقر

عکس روز ریشه کنی فقر

با این حال می توان در ساده ترین توضیح و بر اساس فرهنگ معین چنین گفت: فقر به معنای درویشی، ناداری، تهیدستی و تنگ دستی است

و در تبیین دیگر می گوییم: فقر، فقدان یا حرمانی است که گریبان یک موجود زنده ـ به ویژه انسان ـ را در راه تحقق نیازهای اساسی اش می گیرد

پروفایل روز جهانی فقر

پروفایل روز جهانی فقر

از دیدگاه اسلام، هر کس همان را دِرو می کند که کاشته است. کشت تنبلی و تن پروری، به ویژه اگر با بی حوصلگی و بی قراری همراه شود، محصولی جز فقر و حرمان ندارد؛ چنانکه حضرت علی علیه السلام در تشبیهی زیبا می فرماید: «چون اشیا با یکدیگر پیوند یافتند، تنبلی و درماندگی با هم ازدواج کردند که از ازدواج این دو، فقر به دنیا آمد»

متن رسمی تبریک روز جهانی ریشه کنی فقر

متن رسمی تبریک روز جهانی ریشه کنی فقر

محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی همانند خوراک و پوشاک و سرپناه که از امکانات ضروری زندگی به شمار می آید

متن رسمی تبریک روز جهانی فقر

متن رسمی تبریک روز جهانی فقر

پیام تبریک روز جهانی فقر

پیام تبریک روز جهانی فقر

تاریخ روز جهانی فقر

تاریخ روز جهانی فقر

روز جهانی فقر چه روزیست؟

روز جهانی فقر چه روزیست

همچنین در سبزپندار بخوانید:

روستایی در زابل که مردمش از شدت فقر گوشت گربه می خورند + عکس

فیلم مصاحبه وزیر بهداشت درباره بیماران sma | عدم واردات دارو اس ام ای