حقوق رئیس بنیاد مستضعفان | حقوق رئیس بنیاد مستضعفان 19 میلیون تومان است

رئیس بنیاد مستضعفان | حقوق رئیس بنیاد مستضعفان 19 میلیون تومان است

رئیس بنیاد مستضعفان | حقوق رئیس بنیاد مستضعفان 19 میلیون تومان است

در روزهای گذشته کلیپی از جناب سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان در شبکه های اجتماعی

منتشر شده است که مبلغ حقوق دریافتی خود و معاونانش را 18 تا 19 میلیون اعلام میکند.اینکه در یک

سازمانی همانند بنیاد مستضعفان چرا باید همچین حقوق های نجومی به اشخاص حقیقی داده شود

جای سوال می باشد.به گفته سعیدی کیا در بنیاد مستضعفان حقوق کمتر از سه میلیون تومان به کسی

داده نمی شود اما علت وجود حقوق های نجومی در این سازمان جای سوال دارد؟!

بنیاد مستضعفان و جانبازان جمهوری اسلامی ایران یک سازمان غیرانتفاعی در کشور می باشد

که در زمینه های مختلفی از جمله تولید انرژی، انتشارات، بانکداری و بیمه ، حمل نقل و خدمات

جهانگردی، پیمانکاری های عمومی و ساختمانی فعالیت می کند.

این سازمان در سال 1357 و به دستور امام خمینی ( ره ) برای حفظ اموال و اختصاص آنها به نیازمندان

راه اندازی شد.در سال 1388 بنیاد شهید از بنیاد مستضعفان جدا شد و به اسمی که هم اکنون دارد

شهرت یافت.این بنیاد مالکیت 189 شرکت را بر عهده دارد و همچنین بانک سینا، شرکت نفت بهران و

بنیاد علوی زیر گروه این سازمان می باشند.این سازمان نه یک شرکت خصوصی محسوب می شود و نه دولتی

و مستقیم زیر نظر رهبری اداره می شود.رئیس بنیاد مستضعفان آقای محمد سعیدی کیا می باشد که از سال 1393

سکان دار این سازمان شده است.محمد سعیدی کیا متولد 1325 در شهر اصفهان است و یکی از سیاستمداران ایرانی

محسوب میگردد.آقای سعیدی کیا در کابینه های آقایان موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد سابقه وزارت دارد.

آقای سعیدی کیا در حالی اعلام نموده است که خود و معاونشانش ماهیانه 19 میلیون از بنیاد مستضعفان حقوق دریافت میکنند

که بسیاری از کارمندان دولت ماهیانه کمتر ار 2 میلیون حقوق دریافت می نمایند.