حمید هیراد امشب شب مهتابه | کلیپ دیدنی امشب شب مهتابه از حمید هیراد

حمید هیراد امشب شب مهتابه

حمید هیراد امشب شب مهتابه | کلیپ دیدنی امشب شب مهتابه از حمید هیراد

حمید هیراد امشب شب مهتابه | کلیپ دیدنی امشب شب مهتابه از حمید هیراد

امشب به بر من است آن مایه ناز
یا رب تو کلید صبح در چاه انداز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز
امشب شب مهتابه حبیبم را می خوام
حبیبم اگر خوابه طبیبم را می خوام
گویید فلانی آمده
آن یا جانی آمده
مست است و هشیارش کنید
خواب است و بیدارش کنید
آمده حال تو، احوال تو
سیه خال تو، سفید روی تو
ببیند برود

امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
خواب است و بیدارش کنید
مست است و هوشیارش کنید
گویی فلونی اومده
اون یار جونی اومده
اومده حالتو احوالتو
سپید روی تو سیه موی تو
ببیند برود
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام

حمید هیراد امشب شب مهتابه | کلیپ دیدنی امشب شب مهتابه از حمید هیراد

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به نام تو همونی که