جزئیات تجاوز راننده سرویس مدرسه به دانش آموز دختر در بندر ماهشهر

تجاوز راننده سرویس مدرسه به دختر

جزئیات تعرض راننده سرویس مدرسه به دانش آموز دختر

این روز های خبر های تلخ زیادی را می شنویم که می توانیم از آتش گرفتن مدرسه و مرگ چند دختر

تا توهین های نماینده مجلس و ….

ساعاتی پیش خبر تلخ دیگری منتشر شد، تجاوز و تعرض یک راننده سرویس مدرسه به دختر دانش آموز

تجاوز به دانش آموز دختر توسط راننده سرویس مدرسه

جزئیات تجاوز راننده سرویس مدرسه به دختر دانش آموز

گویا راننده اصلی سرویس مدرسه مشکلاتی برایش پیش می آید و نمی تواند چند روزی سرویس مدرسه دختران

را بر عهده بگیرد. بنابراین او رساندن دانش آموزان دختر را به یکی از دوستانش می سپارد.

گویا این راننده موقتی پس از رساندن اکثر دانش آموزان هنگام رساندن آخرین دانش آموز دختر

نیت شوم تجاوز به این دختر دانش آموز را داشته است.

اما این دختر در برابر خواسته های شیطانی این راننده مقاومت می کند و سپس برای

رهایی از چنگ این راننده شیطان صفت خود را از اتومبیل بیرون می اندازد.

راننده ی خاطی بازداشت شده است و به سزای اعمالش خواهد رسید.

از طرفی خانواده این دختر دانش آموز با جدیت پیگیر رسیدگی به این پرونده هستند.

همچنین قرارداد پیمانکاری با شرکتی که وظیفه حمل و نقل دانش آموزان این مدرسه را داشته است.

لغو شده است.