بانوی عمارت طبق نظرسنجی ها به عنوان پربیننده ترین سریال انتخاب شد

بانوی عمارت طبق نظرسنجی ها به عنوان پربیننده ترین سریال انتخاب شد

بانوی عمارت طبق نظرسنجی ها به عنوان پربیننده ترین سریال انتخاب شد

در نظرسنجی که در روز نهم دی ماه در مورد بهترین سریال شبکه های تلویزیونی از

مخاطبین انجام شد، بانوی عمارت توانست به عنوان پربیننده ترین سریال صدا و سیما انتخاب شود.

بر اساس این نظرسنجی که نمونه آماری 406 نفر که سنی بالاتر از 12 سال داشتند، حدود 66 درصد از این

افراد سریال های تلویزونی که در حال پخش هستند(مینو، بی قرار 2 ، بانوی عمارت ، افسانه اوک نیو و خانواده جدید)

را مشاهده کرده اند.سریال بانوی عمارت که از شبکه سوم سیما

پخش می شود توانست گوی سبقت را برباید و با 47 درصد مخاطب به عنوان

بهترین و پربیننده ترین سریال در حال پخش را به خود اختصاص دهد.

در این نظر سنجی سریال بی قرار توانست به عنوان سریال دوم از نظر بیننده خود را مطرح نماید.

سریال مینو نیز ب 15 درصد مخاطب توانست رده سوم را به دست آورد.

همچنین در سبزپندار بخوانید:

دانلود سریال بانوی عمارت قسمت بیستم و پنجم

دانلود سریال بانوی عمارت قسمت بیستم و ششم

دانلود سریال بانوی عمارت قسمت بیستم و هفتم

دانلود سریال بانوی عمارت قسمت بیستم و هشتم

دانلود سریال بانوی عمارت قسمت بیستم و نهم

دانلود سریال بانوی عمارت قسمت سی

دانلود سریال بانوی عمارت قسمت سی و یکم

دانلود سریال بانوی عمارت قسمت سی و دوم