افشاگری وزیر بهداشت | افشاگری وزیر بهداشت علیه سازمان برنامه و بودجه

افشاگری وزیر بهداشت | افشاگری وزیر بهداشت علیه سازمان برنامه و بودجه

افشاگری وزیر بهداشت | افشاگری وزیر بهداشت علیه سازمان برنامه و بودجه

در روزهای قبل ابخاری از استعفای آقای هاشمی، وزیر بهداشت و درمان

بر روی بولتون های خبری انعکاس یافت.این خبر نه تایید نه تکذیب شده بود که

در آخر آقای واعظی این خبر را تایید کرد.بعضی از سازمان ها دست به افشاگری در مورد

بودجه های نجومی وزارت بهداشت زدند که امروز آقای هاشمی با عمل متقابل ذست به

افشاگری در این مورد زد و با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد:

۳۵ هزار میلیارد تومان از جیب مردم صرف موسسات مالی و اعتباری فاسد کردند

ولی سازمان برنامه و بودجه برای طرح تحول سلامت فقط ۱۶ هزار میلیارد داد، آن هم با چه منّتی!

عده ای علت استعفای دکتر قاضی زاده هاشمی را کسری بودجه در بخش بهداشت و درمان

عناون کرده اند همچنین به گفته مسئولین این بخش پاداش بازنشستگی کارمندان این سازمان

نیز میتواند یکی از دلایل استعفای دکتر هاشمی باشد.

همچنین در سبزپندار بخوانید:

فیلتر اینستاگرام | دستور قضایی برای فیلتر اینستاگرام صادر شد

سلطان کاغذ | سلطان کاغذ کیست؟ بازداشت سلطان کاغذ

تیمسار داریوش ضرغامی درگذشت | علت فوت + عکس

صحبت های جنجالی دادکان | اصولگرا و اصلاح طلب از نظر دادکان